A-003 MAES, Helena Jeanne Emilie en VENCKEN, Maria Ida Amalia

Helena Jeanne Emilie Maes wordt op maandag 16 november 1903 in Echt geboren als dochter van Hendrik Hubert Maes (* Weert-Tungelroy: 14-10-1865 – † Echt: 30-01-1921) en Maria Agnes Philomena Vencken (* Obbicht en Papenhoven: 17-05-1870 – † Echt: 20-01-1906). Maria Ida Amalia Vencken komt op dinsdag 17 mei 1870 in Obbicht en Papenhoven ter wereld als dochter van Peter Renier Vencken /  Vincken ( * Obbicht en Papenhoven: 26-05-1817 –  † Obbicht en Papenhoven: 06-03-1891) en Maria Helena Canoij. Jeanne Maes overlijdt op 26 december 1936 in Beek en Maria Vencken sterft eveneens in Beek op maandag 15 februari 1960

Jeanne Maes en haar tante Maria Vencken zijn de stichteressen van het Karmelietessenklooster aan de Carmel in Beek.  Maria Vencken was de dochter van de rentenier en leerlooier Pieter Vencken, die weer een zoon was van Johannes Gerardus Vinken en Maria Agnes Wintraken. De wijziging van Vinken naar Vencken is hoogstwaarschijnlijk te danken aan de ambtenaar van  de burgerlijke stand in Obbicht en Papenhoven  die letterlijk opschreef wat er gezegd werd door de aangever van de zoon of dochter.  Vandaar dat in de oude aktes de namen nogal eens veranderen.  Jeanne Maes was de enige erfgenaam van de Weerter bierbrouwer Hendrik Maes en zij zorgde voor de benodigde financiën  voor het te bouwen klooster.                                            

Aannemersbedrijf Coppes en Zoon uit Maastricht bouwt in 1936 het klooster dat door de Beeker architect Stephan Dings getekend is. Het pand wordt op zondag 17 september 1938 om half vier in de namiddag door bisschop Lemmens ingewijd. De burgemeester is er, de wethouders, het kerkbestuur, de deken, de provinciaal der Karmelieten, de geestelijkheid van Beek, Genhout en Neerbeek, de prior en paters Karmelieten van Geleen, de directeur van Rolduc, de burgerwacht. De harmonie speelt, bruidjes staan in twee lange rijen, de jeugdverenigingen en het zangkoor Sint Gregorius. De straten zijn versierd en bestrooid met bloemen.

 In 1954 komt de zuidvleugel erbij en de noord- en oostvleugel 10 jaar later. In 1986 komt er nog een vleugel bij. Het pand bevat naast de individuele cellen voor de zusters ook een kapel, recreatiezaal, bibliotheek, noviciaatruimte en spreekkamers, die door een traliehek gescheiden waren. Tijdens de hoogtijdagen van het kerkelijk leven waren er missen in de kapel en konden de mensen er terecht voor gebed en het opsteken van een kaarsje. Het is in die tijd ook een plek voor bezinning en rust. In 2001 woont Bettine Vriesekoop, Europees kampioen tafeltennis, drie dagen lang voor de RKK-zomerserie Kruispunt in het klooster, omdat zij wil ervaren hoe, door het isolement van de bewoners, zij dichter bij hun geluk proberen te komen. In 1978 bestaat het klooster veertig jaar en mogen de inwoners van Beek het pand van binnen bekijken. Duizenden mensen doen dit en luisteren naar de enthousiaste verhalen van de zusters over hun alledaagse bezigheden als boekbinden, keramiek bakken en het onderhoud van hun tuin. In 1998 wonen er nog maar 17 zusters in het klooster. (De Limburger 21-04-2021 Paul Mennens)

Het 70-jarig bestaan kan niet meer gevierd worden, want op zondag 15 oktober 2006 wordt het klooster opgeheven. De zusters nemen die dag tijdens een plechtige eucharistieviering in de kapel van het klooster officieel afscheid van Beek  en dan verhuizen de nog overgebleven bewoners naar bejaardenhuis ‘De Beyart’ te Maastricht. Sinds 2017 is ‘Zorghuis Beek” in het gebouw gevestigd.

Bidprentje Jeanne Emilie Helene Maes

Limburger Koerier 20-09-1938

Limburgsch Dagblad 7-10-1938

GRAFMONUMENT: Maes en Vencken ( A-003)

Bronnen:

  • Canoij en Vencken/Vinken: Oosnaer.nl/genealogie
  • Delpher.nl
  • www.warsage.nl