PASTOORS   SINT-MARTINUSPAROCHIE  BEEK

U staat nu bij een groep grafmonumenten waar zes pastoors van Beek begraven liggen in een zesvorm. Hieronder worden ze beschreven.

SCHOOLMEESTERS, M.J.J. (pastoor 1949-1962) ( Past-1 )

Maria Joannes Josephus Schoolmeesters is de zoon van de landbouwer Jan Willem Schoolmeesters uit Roosteren en de huishoudster Angelina Mathilda (Mechtildis) Demandt uit Grevenbicht. Op donderdag 8 november 1888 stappen zij in Obbicht en Papenhoven in het huwelijksbootje. Joseph Schoolmeesters wordt op  dinsdag 17 november 1896 in Roosteren geboren. Na de lagere en middelbare school wordt hij op zaterdag 5 april 1924 in Roermond tot priester gewijd om dan tot 1945 kapelaan te zijn in de parochie van de H. Petrus in Sittard. Daarna is hij tot 1949 pastoor te Elsloo en na het afscheid van pastoor Brounts in Beek volgt zijn benoeming tot pastoor in de Sint-Martinusparochie van Beek.

Joseph Schoolmeesters is een man van de catechismus en hij bezoekt wekelijks de lagere school in Beek en vertelt de leerlingen over de inhoud van dit boekwerkje en controleert of de kinderen alle vragen uit die catechismus kunnen beantwoorden. Na een kort ziekbed overlijdt pastoor Joseph Schoolmeesters op maandag 15 januari 1962 in Beek.

Bidprentje pastoor Schoolmeesters, Joseph

GRAFMONUMENT: Pastoor SCHOOLMEESTERS, Joseph ( Past-1 )

LANCKOHR, Jan Willem Jozef (pastoor 1962-1963) ( Past-2 )

Jan Willem Jozef Lanckohr wordt op zaterdag 21 juni 1902 in Voerendaal geboren. Zijn vader is de landbouwer Alphons Willem Lanckohr en Anna Maria Gertruid Boers uit Gulpen is zijn moeder. Op zaterdag 21 maart 1928 is hij tot priester gewijd in Roermond. Achtereenvolgens is hij kapelaan in de parochies van Bocholtz (1928-1933) en Geleen in de parochie van de H.H. Marcellinus en Petrus (1933-1950).Vanwege zijn hulp aan onderduikers wordt hij op dinsdag 14 maart 1944 gearresteerd en komt in de gevangenis van Maastricht en later in het concentratiekamp te Amersfoort. Op 4 augustus volgt dan gelukkig zijn vrijlating. Hij werkt verder in Geleen om dan van 1949 tot 1956 pastoor te worden in Spekholzerheide. Dan is hij tot 1962 pastoor in Amby om in 1962 de plek van pastoor Schoolmeesters in Beek over te nemen. Na zijn benoeming in Beek maakt hij plannen om de vernieuwingen binnen de katholieke kerk in goede banen te leiden. Helaas, na een kort ziekbed sterft  hij op woensdag 1 mei 1963 in Beek

Bidprentje pastoor Lanckohr, Jan Willem Jozef

GRAFMONUMENT: Pastoor LANCKOHR, Jan Willem Jozef ( Past-2 )

VONCKEN, Johannes Josephus Hubertus (pastoor 1963-1969) ( Past-3 )

Pastoor Joannes Josephus Hubertus Voncken komt op 17 juli 1911 te Wijlre ter wereld. Op 16 mei 1905 trouwt zijn vader Joannes Godefridus Voncken uit Houthem met Joanna Maria Elisabeth Römkens uit Wijlre. Op 28 maart 1936 is zijn priesterwijding in Roermond en dan volgt direct zijn aanstelling als kapelaan in Wolder. Twee jaar later in 1938 wordt hij  benoemd tot kapelaan in de basiliek van Meerssen, de parochie van de H. Bartholomeus. Hij is een muziekliefhebber en in Meerssen richt hij de “Meerssener Nachtegalen” op. Als dirigent van dit koor treedt hij in tal van plaatsen in binnen- en buitenland op. In 1953 volgt dan zijn benoeming tot directeur van het instituut van Katholieke Kerkmuziek in Utrecht. Hij levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kerkmuziek in die jaren, maar ondervindt ook tegenstanders bij de ontwikkeling van zijn ideeën. In 1963 wordt hij dan pastoor in Beek en ook hier promoot hij de kerkmuziek. Na een korte ziekte overlijdt hij op 23 januari 1969 in het ziekenhuis te Sittard.

GRAFMONUMENT: Pastoor VONCKEN, Joannes Josephus Hubertus ( Past-3 )

HEIJNEN, Joseph Hubertus Guillaume (Pastoor 1969-1983 ) ( Past-4 )

Joseph Hubert Guillaume Heijnen ziet op dinsdag 30 november 1915 te Maastricht het levenslicht. In 1940 is zijn  priesterwijding en benoeming tot kapelaan in Voerendaal. In 1947 wordt hij kapelaan in Venlo in de kerk van H. Hart, waarna hij in 1958  rector in de Michaëlkerk in Sittard wordt en vervolgens in 1963 pastoordeken in Kerkrade. Tenslotte volgt in 1969 zijn benoeming tot pastoor van de St.-Martinusparochie in Beek. Pastoor Heijnen was vooral een steun voor zieken en ouderen. Daarnaast was hij een bewonderaar van Maria Sterre der Zee. Hij begeleidt talrijke bedevaarten naar Lourdes.

In 1983 neemt de  pastoor afscheid in Beek. Tijdens een bedevaart op dinsdag 10 september 1985 overlijdt hij in het Franse bedevaartsoord Lourdes.

Bidprentje pastoor HEIJNEN,Joseph Hubertus Guillaume

GRAFMONUMENT: pastoor HEIJNEN, Joseph Hubertus Guillaume ( Past-4 )

HEIJNEN, Henricus Johannes Hubertus (Harrie) (Pastoor 1992-2004)9 Past-5 )

Henricus Johannes Hubertus (Harrie) Heijnen is op zondag 29 januari 1939 in Heer geboren en wordt op zaterdag 3 april 1965 in Roermond tot priester gewijd. Hij wordt dan leraar in Rolduc en is daarna vanaf 1967 kapelaan in de Sint-Callistusparochie in Neerbeek. In mei 1971 wordt hij kapelaan van de H. Petrusparochie in Sint- Pieter te Maastricht. Twee jaar later vertrekt hij en wordt hij secretaris  bij de afdeling Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom Roermond. Een jaar later volgt de benoeming als pastoor van de parochie H. Cornelius in Borgharen en in 1981 wordt Harrie Heijnen pastoor in de basiliek van de Sterre der Zee in Maastricht. In 1987 neemt hij afscheid om gezondheidsredenen en bisschop Gijsen benoemt hem in datzelfde jaar als pastoor in Banholt. In 1992 volgt hij daarna pastoor Quanjel in de Sint-Martinusparochie in Beek op. Zijn afscheid is in 2004 en daarna leidt hij een teruggetrokken leven in Reijmerstok en Holset. Op zondag 18 januari 2009 overlijdt Harrie Heijnen te Heer-Maastricht en is de begrafenis op zaterdag 24 januari 2009 in Beek.

Bidprentje pastoor HEIJNEN, Henricus Johannes Hubertus

GRAFMONUMENT: pastoor HEIJNEN, Henricus Johannes Hubertus ( Past-5 )

LE RÜTTE, Henk V.J. (Pastoor O.L.V. van de Wonderdadige Medaille parochie in Beek 1978-1996)   ( Past-6 )

Henk le Rütte wordt in 1928 in Nijmegen geboren. In 1947 treedt hij in bij de Orde van de Jezuïeten en wordt in 1959 te Maastricht tot priester gewijd. Achtereenvolgens werkt hij in de retraitehuizen te Vught, Venlo en Spaubeek. Na de sluiting van het klooster in Spaubeek volgt zijn aanstelling tot godsdienstleraar aan de Katholieke Technische School voor de Chemische Industrie te Geleen (1968-1971). Henk le Rütte woonde samen met zijn broer (ook priester) in Beek en hij wordt daar in 1971  aangesteld als kapelaan in de St.-Martinusparochie. In 1958 wordt de toenmalige kapelaan Willems van de St.-Martinusparochie benoemd als bouwpastoor van een nieuwe parochie in Beek-West. Hij is een fervent promotor van de verering van O.L.V. van de Wonderdadige Medaille. De nieuwe parochie krijgt dan ook deze naam. In 1959 wordt de noodkerk in de voormalige sigarenfabriek Hennekens ingewijd en in 1962 wordt de nieuwe kerk aan de Veldekelaan in gebruik genomen. Pastoor Willems neemt in 1975 afscheid en pastoor Marcus volgt hem op. Drie jaar later moet deze wegens gezondheidsklachten afscheid nemen en wordt Henk le Rütte pastoor. Samen met het zilveren priesterfeest van Henk le Rütte, wordt in juni 1984 werd het 25-jarig bestaan van de parochie gevierd. Pastoor le Rütte is een verbinder en staat bekend om de samenwerking die hij weet te bereiken met diverse instanties binnen zijn parochie en zelfs er buiten. Op driekoningendag 1996 sterft Henk le Rütte en op 11 januari is zijn begrafenis op dit kerkhof.

Bidprentje pastoor RÜTTE LE, Henk ( Past-6 )

GRAFMONUMENT: Pastoor RÜTTE LE, Henk ; S.J. ( Past-6 )

BRONNEN:

  • Zielzorgers in het Bisdom Roermond 1840-2000‘;Jan G.C. Simonis (Stichting Charles Beltjens Sittard 2001)
  • wiewaswie.nl