O-021 MENNENS, Pieter Mathijs Joseph (Sef) en MURIS, Leonie Maria Johanna Leonie (Nieke)

Pieter Mathijs Joseph (Sef) Mennens wordt geboren in Beek op woensdag 9 december 1903 als zoon van Pieter Hubert Mennens ( * Sweikhuizen: 17-04-1863 – † Beek: 27-04-1946) en Maria Ida Hubertina Knols ( * Nuth: 02-06-1865 – † Sittard: 15-10-1936. Pieter Mennens en Maria Knols huwen in Nuth op donderdag 21 november 1889.

Maria Johanna Leonie (Nieke) Muris komt ter wereld in Beek op woensdag 1 december 1909 als dochter van Jan Hubert Muris ( * Beek: 18-07-1875 – † Beek: 13-09-1951 ) en Maria Catharina Eummelen ( * Geleen: 31-08-1874 – † Beek: 20-03-1962 ). Jan Muris en Maria Eummelen trouwen in Geleen op vrijdag 15 november 1901.

Pieter Mathijs Joseph (Sef) Mennens is het zevende kind in het gezin Mennens-Knols. Na de lagere school in Beek moet hij net als de andere kinderen meewerken in de bakkerij annex lunchroom van zijn ouders. Het bakkersvak is niets voor hem en in 1916 gaat hij naar het Bisschoppelijk College in Sittard, waar zijn voorkeur voor het vak Nederlands al nel opvalt. Zijn studie vervolgt hij in Rolduc en Sef gaat hierna werken bij de Glasmaatschappij in Heerlen op de administratie. Met de fiets elke dag van Beek naar Heerlen en weer terug natuurlijk. Tegenover de bakkerij van zijn ouders woont Nieke Muris, de vlam springt over en op vrijdag 2 mei trouwen zij in Beek. Het stel woont eerst in Heerlen, maar verhuist al snel naar Beek, omdat hij in zijn geboorteplaats onmisbaar in het verenigingsleven blijkt te zijn. De vraag was dan wel eens: ”Wanneer is Sef thuis?”

Sef Mennens is een rasechte Beekenaar die op bestuurlijk, maatschappelijk, historisch en cultureel gebied enorm veel voor de Beeker gemeenschap heeft betekend. Zo is hij raadslid van de gemeente Beek van 1945 tot 1970 en wethouder in onze gemeente van 1945 tot 1949. Hij is medeoprichter van voetbalvereniging Caesar, voorzitter van de atletiekverenging Caesar, de Beeker Liedertafel, de Oranjevereniging Beek, de Kunstkring Beek, de afdeling van de VVV Beek en lid van een 15-tal commissies en verenigingen. Tevens is hij nog verslaggever van het Limburgs Dagblad, de regionale omroep zuid (ROZ) en schrijft hij talloze artikelen over de geschiedenis van Beek, later vooral ook in het Beker dialect. Het gemeentebestuur van Beek benoemt hem dan ook in 1972 tot ereburger van Beek. Zijn echtgenote Nieke Muris, dochter van de meubelmaker Jan Muris en Catharina Eummelen, werkt voor haar huwelijk in de zaak van haar vader. Zij vervaardigt matrassen en kussens

Het echtpaar Mennens-Muris. (Foto Paul Mennens)

Bidprentje Mennens, Pieter Mathijs Joseph

Bidprentje Muris, Maria Johanna Leonie

GRAFMONUMENT: MENNENS, Sef en MURIS, Nieke ( O-021 )

BRONNEN:

  • Info stamboom Mennens-Muris: Paul Mennens
  • wiewaswie.nl