K-010 BROEKHOVEN, Maria Johanna Regina

Maria Johanna Regina Broekhoven wordt op  donderdag 27 december 1866 in Beek geboren als dochter van Christiaan Joseph Broekhoven ( *Limbricht: 12-05-1819 – † Beek:30-03-1881) en Maria Gertrudis Martens ( * Beek: 15-01-1826 – † Beek: 01-06-1893 ).

Regina Broekhoven is het achtste kind van schrijnwerker Christiaan Broekhoven en de vroedvrouw Maria Martens, die maar liefst 44 jaar in Beek e.o. assisteert bij de geboorte van nieuwe wereldburgers. Na de lagere school volgt Regien de opleiding tot vroedvrouw aan de vroedvrouwenschool te Rotterdam en op 1 september 1889 wordt zij door de gemeenteraad van Beek als gemeentevroedvrouw aangesteld. Op 20 november 1930 verleent de gemeenteraad van Beek haar eervol ontslag en wordt in 1947 de Broekhovenlaan naar haar genoemd.

Bidprentje Broekhoven, Maria Johanna Regina

GRAFMONUMENT: Broekhoven, Regina Tekst is helemaal verweerd ( K-010 )

BRONNEN:

  • wiewaswie.nl
  • Regina Broekhoven: De Limburger 24-03-2022. Paul Mennens: Van nul tot nu; “Op de motorfiets naar aanstaande ouders”.